Menaati dan Menjalankan Perintah Rasulullah

Tinggalkan komentar

Rasulullah Shalallahu’alaihi wa Sallam bersabda:

“Jika aku memerintahkan sebuah perkara kepada kalian, lakukanlah dengan segala kemampuan kalian. Dan apa-apa yang telah aku larang kalian mengerjakannya tinggalkanlah.”

(HR. Muslim)

Taat kepada Rasulullah Shalallahu’alaihi wa Sallam adalah satu hal wajib berdasarkan Kitabullah (al-Qur’an). Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atlah kepada Allah dan ta’atlah kepada rasul dan janganlah kalian merusakkan (pahala) amal-amal kalian.” (QS. Muhammad: 33).

Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kalian berpaling daripadaNya, sedang kalian mendengar (perintah-perintahnya).” (QS. Al-Anfal: 20). Lagi

Iklan

Perumpamaan Berdoa Kepada Selain Allah

2 Komentar

Berdoa adalah lambang rasa rendah diri dan ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala yang dapat menumbuhkan perasaan ubudiyah (penghambaan) kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Rasulullah Shalallahu’alaihi wa Salam menjelaskan masalah ini dalam sebuah hadits: “Tidaklah di atas bumi ini seorang muslim berdoa kepada Allah, kecuali Allah akan memberinya tiga hal:

(1) Allah akan memberinya sesuai dengan yang ia minta;

(2) atau Allah akan menghindarkannya dari kejahatan yang setara dengan doanya, selama tidak berdoa dengan suatu dosa atau memutus tali silaturahmi. Seseorang bertanya, ‘kalau kita perbanyak doa’? Rasul menjawab: ‘Allah lebih banyak lagi’

(3) Dalam riwayat lain, Allah akan menyimpan untuknya pahala sesuai dengan doanya” (HR. At-Tirmidzi, Hasan Shahih).

Lalu bagaimanakah dengan doa yang dipanjatkan kepada selain Allah? Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menjelaskan hal tersebut dalan surat Yunus ayat 10 : Lagi

Sifat Sabar

Tinggalkan komentar

Sabar  merupakan salah satu sifat yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga. Sabar merupakan suatu amalan yang akan mengangkat pelakunya ke derajat dan tingkatan yang tinggi di dalam surga. Sabar terbagi manjadi dua yaitu sabar dalam menjalankan ketetapan syari’at dan sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menjalankan syari’at maksudnya adalah mengurung hawa nafsu dalam menjalankan ketetapan kepada Allah dan menahannya dari maksiat kepada Allah Ta’ala

Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman : Lagi

Kisah Seorang Ahli Ibadah yang Menyusuri Lautan

Tinggalkan komentar

Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan,

Kami berada dalam sebuah perahu, lalu kami terlempar oleh angin hingga sampai di sebuah pulau. Kami mendapati seorang laki-laki yang menyembah berhala di pulau itu, maka kami bertanya kepadanya,

‘Kepada siapa kamu menyembah?’ Dia menunjuk kepada sebuah berhala. Kemudian kami berkata,

‘Sesungguhnya ada benda seperti ini dalam perahu kami. Benda (berhala) ini bukanlah tuhan yang patut disembah.’ laki-laki itu balik bertanya, Lagi

Cinta Allah dan Rasul-Nya

1 Komentar

Menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan tugas utama seorang pendidik muslim. Dengannya, anak didik akan ringan melaksanakan ibadah dan mengikuti sunnah. Ringan dalam menerima dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya, karena yang dituju dan dicari sudah jelas, yaitu cinta Allah dan Rasul-Nya.

Satu pelajaran lagi dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah iman mengenai tanda cinta pada Allah. Beliau, Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Lagi

Tangisan Umar bin Khaththab -radyallahu ‘anhu-

Tinggalkan komentar

Bagi Umar bin Khaththab, al-Qur`anul Karim mempunyai kedudukan tersendiri dalam kehidupannya. Sebab ia masuk ke dalam Islam setelah ia mendengar lantunan bacaan surat Thaha. Keislamannya membawa kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Berapa banyak riwayat yang telah kita dengar yang menjelaskan tentang kisah kekuatan dan kesungguhannya dalam membela agama Allah, kecemburuannya terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kezuhudannya, wara`nya, keadilannya, serta kerendahan hatinya.

Adapun tentang keadaannya di saat bersama al-Qur`an tidak ragukan lagi. Beliau adalah seorang laki-laki yang senantiasa memahami ayat-ayatnya, menangis ketika membacanya, bersegera untuk membacanya, dan sangat perhatian terhadap bacaan al-Qur`anul Karim. Inilah sebagian atsar beliau ketika membaca al-Qur`an : Lagi

Sejarah Hidup Para Salafus Shalih

1 Komentar

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menjadikan untuk setiap perkara yang disukai dan diinginkan sebab-sebab dan jalan untuk sampai kepadanya. Diantara tujuan yang paling agung dan paling besar manfaatnya adalah iman. Allah telah menjadikan banyak faktor untuk mendatangkan dan menguatkannya. Dan beberapa sebab untuk menambah dan menyuburkannya. Apabila seorang hamba melakukannya maka akan semakin kuatlah keyakinannya dan akan semakin bertambah keimanannya. Allah telah menjelaskannya dalam Kitab-Nya dan telah dijelaskan pula oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam Sunnah beliau. Lagi

Older Entries Newer Entries