YANG PERLU ANDA KETAHUI DARI HADITS-9 (Mana Hadits Yang Paling Shahih?)

Tinggalkan komentar

TANYA:

Saya seorang pemuda yang memiliki ghirah tinggi terhadap Islam, menjaga shalat dan rukun-rukunnya. Pertanyaan saya, manakah hadits yang paling shahih.? Lagi

Iklan

YANG PERLU ANDA KETAHUI DARI HADITS-8 (MENGENAL TABI’IN)

Tinggalkan komentar

Definisi Tabi’i

Secara bahasa kata Tabi’in merupakan bentuk jamak (Plural) dari Tabi’i atau Tabi’. Tabi’ merupakan Ism Fa’il dari kata kerja Tabi’a. Bila dikatakan, Tabi’ahu fulan, maknanya Masya Khalfahu (Si fulan berjalan di belakangnya).

Secara istilah adalah orang yang bertemu dengan shahabat dalam keadaan Muslim dan meninggal dunia dalam Islam pula. Ada yang mengatakan, Tabi’i adalah orang yang menemati shahabat. Lagi

YANG PERLU ANDA KETAHUI DARI HADITS-7 (Seputar Nisbat Buku Musnad asy-Syafi’i)

Tinggalkan komentar

TANYA:

Di banyak perpustakaan terdapat kitab dengan judul ‘Musnad al-Imam asy-Syafi’i’; apakah benar penisbatan kitab tersebut kepada beliau? Lagi

YANG PERLU ANDA KETAHUI DARI HADITS-6 (Bagaimana Cara Mengenali Seorang Shahabat?)

Tinggalkan komentar

TANYA:
Bagaimana kita mengenali seorang shahabat? Lagi

YANG PERLU ANDA KETAHUI DARI HADITS-4 (Berapa Jumlah Hadits Shahih al-Bukhari Dan Muslim Yang Dikritik?)

Tinggalkan komentar

TANYA:

Berapa jumlah hadits di dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim Yang Dikritik Imam ad-Daaruquthni? Lagi

Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-3 (Definisi Sanad Dan Matan)

1 Komentar

TANYA:
Apa makna ‘Thariiq’ (Sanad)? Dan apa pula makna matan? Tolong berikan contohnya? Lagi

Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-2 (Mana Yang Paling Shahih Antara Sunan Abi Daud Dan Sunan an-Nasa`iy)

Tinggalkan komentar

TANYA:
Dari aspek keshahihan, mana yang diunggulkan; Sunan Abi Daud atau kah Sunan an-Nasa`iy? Lagi

Older Entries