Termasuk dalam kategori hukum yang manakah Tahlilan [selamatan Kematian] ?

Klasifikasi hukum dalam Islam secara umum ada 5 (lima) kalau tidak termasuk; Shahih, Rukhsoh, Bathil, Rukun, Syarat dan ‘Azimah.(Mabadi’ awaliyyah, Abd Hamid Hakim)

  1. Wajib : Apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa.
  2. Sunnah/Mandub : Apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa.
  3. Mubah : Tidak bernilai, dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak mempunyai nilai.
  4. Makruh : Dibenci, apabila dikerjakan dibenci, apabila ditinggalkan berpahala.
  5. Haram : Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala.

Pertanyaan :

  1. Apakah Tahlilan [yang dimaksud :Selamatan Kematian] di dalamnya terkandung ibadah ?
  2. Termasuk dalam hukum yang mana Tahlilan tersebut ?

Lagi

Iklan